ArGe

Araştırma Geliştirme Faalietleri

Araştırma Geliştirme (Ar-Ge )bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır. Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır:

  1. Temel araştırma
  2. Uygulamalı araştırma
  3. Deneysel geliştirme.

Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.

 

  • Elektronik Baskı Devre Üretimi

Baskılı devre kartı, elektronik devre elemanlarını monte etmek için yüzeyinde iletken (ör. bakır) yollar ve adalar, yüzeyler arasında ise içi lehim kaplı delikler içeren değişik yalıtkan materyallerden yapılmış plakalardır.

Delik içi kaplama, içi kaplanmış delik (ing. via), kartın katmanları arasında elektrik akımını taşıyan yollar arasında bağlantı sağlayan deliklerdir. Karta monte edilen bacaklı devre elemanları bu deliklere takılır veya sadece katmanlar arası iletim sağlamak için de yapılabilir. Yüzey montaj teknolojisinde elemanların üzerinde duracağı düz bir yüzey halinde olan bakırdan veya üzeri lehim kaplanmış adalar bulunur. Bazı iletken bakır bölgeler su yolları ile birbirlerine bağlantılıdır. Su yolları akımı geçirir. Çok fazla akım taşıyacak su yolları kalın tutulur az akım taşıyacaklar ince yapılır.

BDK(PCB) çizimi genelde bilgisayar programları ile yapılır. En bilinen BDK(PCB) tasarım programlarına OrCad, Proteus (ISIS ve ARES) ve Protel, PCAD örnek verilebilir. PCB çiziminde, yol aralıkları, via genişlikleri, bypass kondansatörlerinin yerleştirilmesi, radyo frekans yayan parçalar var ise bunların mümkün olduğunca entegre Devre elemanlarını etkilemeyecek şekilde yerleştirilmesi, aksi halde Faraday Kafesi ile yalıtılması, dijital ve analog şaselerin (toprak-ground) ayrıştırılması gibi konulara dikkat edilir. Kaynak Wikipedia


  • Elektronik Baskı Devre Tasarımı
Yüksekokulumuzda Baskılı Elektronik Devre kartıtının çift taraflı üretim mevcuttur. kartlar seri üretimden daha çok prototip dere yapımını amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yüksekokulumuzda çizilmiş bir devre üretimi yapılabileceği gibi bir işlemi yerine getirmek üzere sıfırdan bir elektronik devre kartı taarımıda yapılabilmektedir.

  • Endüstriyel Yazılım Geliştirme ve Proje Hazırlama
  • Gömülü Sistem Yazılım Geliştirme ve Proje Hazırlama
  • Makine Tasarım Analiz ve Danışmanlık

Edüstriyel makineler bir işlevi, üretimi yada süreci yerine getirmek üzere tasarlanmış ve programlanmış cihazlardır. Mekanik aksam, endüstriyel algılayıcılar, motorlar, pistonlar vb. donanımların bir aheng içerisinde çalışarak önceden belirlenmiş görevleri yerine getirirler. bu mekanik parçların çalışma sıralarını ve şekillerini belirlemek için bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Endüstriye yazılım(program) PLC, mikro denetleyciler(Gömülü Sistem) gibi akıllı cihazlara yüklenerek makinelerin kontrol saplanabilmektedir. 
Bu kapsamda yüksekoklumuzda endüstirel yazılım geliştrilmekte veya talep halinde makine sıfırdan tasarlanabilmektedir.
Makinenin tasarım aşamaları, bilgisayarda modelleme, bilgisayarda analiz, dışarıdan hizmet alımı ile üretim ve malzeme tedariği, yazılım geliştirme (PLC veya Gömülü), test ve devreye alma aşamalarından oluşmaktadır.

Ar-Ge Faailiyetleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Aydın GÜLLÜ, Ozan AKI
Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 01.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1457 kez okundu.