Dış Ticaret Programı


DIŞ TİCARET PROGRAMIDış Ticaretin Anlamı ve Kapsamı

Dış ticaret kavramı, bir ülkedeki firmaların uluslararası pazarlarda gerçekleştirdiği dış satım(ihracat), dış alım(ithalat) işleri ve işlemleri ile bu işlemlere aracılık eden müşavirlik kuruluşları, bankalar, lojistik firmaları, depolama tesisi işletmelerinden bu işlemleri denetleyen ve yönlendiren Dış Ticaret Müsteşarlığı, ihracatçı ve ithalatçı birlikleri ve gümrük müdürlüklerine kadar, çok geniş kapsamlı bir sektörün yer aldığı faaliyet alanını ifade eder.

Yeryüzünde para ile ifade edilebilen bir değere sahip her çeşit mal ve hizmet dış ticaretin konusuna girer. Dış ticaret farklı ülke paralarının kullanımını gündeme getirdiğinden,  her ülkenin parasına çevrilebilen(konvertibil) dövizler ve bunlara çevrilebilen kıymetli evraklar(kambiyo senetleri) dış ticaret işlemlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Paraların konvertibil dövizlere çevrilmesi işlerinin ve kur değerlerinin kontrolü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eliyle yürütülür. Bu yönlerinin yanında vergi işlemleri açısından ve istenmeyen malların önlenmesi açısından dış ticaret devlet müdahale ve denetimine tabi bir faaliyettir.  

İthalat ve ihracat yapan firmalar, gümrük işlemlerinin takibini yapan gümrük müşavirlik kuruluşlarının hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Eskiden sadece taşımacılık yapan firmalar, bünyelerine gümrük müşavirlik hizmetlerini, depolama ve sigortalama hizmetlerini de katarak lojistik şirketleri halini almışlardır. Artık ticari mallar lojistik firmaları tarafından ihracatçıdan alınıp ithalatçıya teslim edilebilmektedir. Bankalar ise bu işlemlerin ödeme, kredi ve garantörlük hizmetlerini sunmaktadır.

 Dış Ticaret Programımızın Tecrübe ve Altyapısı

2003-2004 eğitim, öğretim yılında kurulan Gümrük İşletme Programı, 2009 yılına kadar toplamda 288 mezun verecek şekilde hizmetlerini sürdürmüş; 2005-2006 eğitim, öğretim yılında birinci ve ikinci öğretim olarak kurulup faaliyete başlayan ve günümüze kadar 500 mezun vermiş Dış Ticaret Programı ile birleştirilmiştir. Bu birleştirme YÖK’ün ISCED97 çalışmaları kapsamında gerçekleşmiştir.

Programımızda, meslek dersleri ve meslek alanındaki sektör durumu konusunda birikimli, kitap ve makale üreten, yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaktadır. Öğretim elemanlarımız, dış ticaret eğitiminde yabancı dil bilgisine önem verirler. Bu nedenle İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerinin yanında bazı dersler İngilizce ile desteklenerek anlatılmaktadır. Böylece, mesleki yabancı dil seviyesi yükseltilmiş mezunlar vermekteyiz. Gümrük programının tecrübeleri, aynı öğretim elemanları tarafından dış ticaret programına aktarılarak programın eğitsel altyapısı zenginleştirilmiştir. İpsala Gümrüğü’nün çok yakınımızda olması ve gümrük işleyişinin öğrencilere tanıtılması, onların pratiğe ilişkin bilgilerini desteklemekte; bakış açılarını genişletmektedir.

2011-2012 eğitim, öğretim yılından itibaren yeni yerleşkesinde hizmetlerini sürdüren okulumuzun, bilgisayar destekli görüntü ve ses sitemi gibi çağdaş eğitim araçlarıyla desteklenmiş yeni dersliklerinde temiz, aydınlık ve sıcak bir öğrenim iklimi elde edilmektedir. Sürekli internet bağlantısı bulunan 23 bilgisayarla desteklenmiş, dış ticaret, kültür ve tarih alanında zengin eserler, dokümanlar ve belge örnekleri içeren kütüphanemiz, derslere hazırlık yapılabilmesine, aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi ve zenginleştirilmesine olanak sağlayarak öğrencilerimizin mesleki vizyonunun oluşmasına hizmet etmektedir.

Verdiğimiz Dış Ticaret Eğitiminin Kazandıracakları

Öğrencilerimizi, dış ticaretin kapsamında yer alan ve yukarıda saymış bulunduğumuz firma, şirket ve kuruluşlarda iş bulup çalışmaya fazlasıyla yetecek mesleki bilgi, yabancı dil ve görgü donanımı ile mezun etmek öncelikli ilkemizdir. Bu amaçla İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerine ek olarak bazı meslek derslerini de İngilizce destekli olarak anlatıyoruz.

Meslek eğitiminin yanında kültür dersleri ile onların dünyayı kavrayış yeteneklerini arttırmayı hedefliyoruz. Böylece onlar, diğer toplumların yaşam biçimleri, üretim ve tüketim tarzları, değer sistemleri konusunda bilgi sahibi olarak, dünyadaki ticaret, ulaşım, servet ve uygarlık döngüsünü kavramış olacaklar. 

Öğrencilerimizi, nitelikli bir dış ticaret meslek elemanı olarak yetiştirmenin yanında dikey geçiş yöntemi ile fakültelere geçmeye ve böylece A tipi kamu kadrolarına yerleşmeye, B karnesi alarak Gümrük Müşavir Yardımcısı olmaya da teşvik edip bilinçlendiriyoruz.

Dış Ticaret Mezunları

Dış Ticaret mezunları, İthalat ve ihracat yapan firmalar, gümrük işlemlerinin takibini yapan gümrük müşavirlik kuruluşlarının hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Eskiden sadece taşımacılık yapan firmalar, bünyelerine gümrük müşavirlik hizmetlerini, depolama ve sigortalama hizmetlerini de katarak lojistik şirketleri halini almışlardır. Bankalar ise bu işlemlerin ödeme, kredi ve garantörlük hizmetlerini sunmaktadır. Dolayısıyla bu program mezunları yukarda sözü edilen ithalat ve ihracat yapan firmalarda, lojistik firmalarında, gümrük müşavirliklerinde, devlete bağlı gümrük müdürlüklerinde ve benzeri gümrük kuruluşlarında, bankaların ilgili departmanlarında görev yapabilmektedirler.

Dikey geçiş yapılabilecek programlar şöyledir:  (Kaynak: 2013-DGS BAŞVURU KILAVUZU)

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
Resim Resim Resim Resim
Resim Resim Resim Resim
Bu içerik 27.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 23190 kez okundu.