Elektronik Teknolojisi Programı

Resim


Ders Dağılım Tablosu

ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin gerek iş gerekse gündelik yaşamın her alanında etkisini hissettiren elektroniğin teorik ve uygulamaya dayalı temellerini her yönüyle öğrencilere kazandırır.

Programın Amacı

Elektronik Teknolojisi önlisans programı ile Elektronik Teknolojisi alanında, sektörün ihtiyaçlarına yanıt veren, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Elektronik Meslek Elemanı

Mesleğindeki gelişmeleri takip eden, Şema okuyup devreye uygulayabilen, sorumlulukları kapsamında mühendislerle iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst düzeyde yöneticilik yapabilecek elemanlardır.

Öğrenci Kaynakları

Meslek liselerinin elektronik, elektrik, gemi elektroniği, uçak bakım teknisyenliği, kontrol ve otomasyon sistemleri bölümlerinin birinden mezun olanlar “Elektronik Teknolojisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları gerekir.

Eğitim Süreci

Elektronik Teknolojisi Programı’nın ders içeriğiyle öğrenciler; elektroniğin temel prensiplerini, elektronik donanımının montajını, bakım ve onarımını yapmayı; ölçü aletlerini, bilgisayar ve sanayi için hazırlanmış güncel yazılım programlarını kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizmeyi ve okumayı, sanayi makinelerinin bilgisayar ile elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini, gerektiğinde bakım ve onarımını yapabilmeyi, teknik rapor ile proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Uygulama Çalışmaları ve Staj

Elektronik laboratuarında;

 • PIC microdenetleyici mantığını vermek ve programlama becerisi kazandırmak amacıyla deneyler yapılmaktadır. PIC Mikrodenetleyici için simülasyon amacıyla proteus yazılımı ve derleyici olarak MPLAB/Hi-Tech PIC C bilgisi verilmektedir. Bunun yanı sıra led sürme, keypad kullanımı. yedi segment display sürme, step motor uygulaması kayan yazı, LCD, osilatör uygulamaları, ADC –DAC uygulamaları, DC motor, seri iletişim uygulamaları yapılmaktadır.
 • PLC eğitim seti kullanılarak öğrencilere simülasyon ve uygulama becerisini kazandırılmaktadır.
 • Sayısal Elektronik eğitim seti kullanılarak öğrencilere, lojik kapılar, kaydediciler, sayıcılar, flip-floplar ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca, lojik devrelerde minimizasyon ve tasarım becerisini kazandırılmaktadır.
 • Analog Elektronik eğitim seti kullanılarak öğrencilere temel elektrik, temel elektronik ve endüstriyel elektronik devrelere ilişkin uygulama becerisini kazandırılmaktadır.
 • Endüstriyel Sensörler eğitim seti ile endüstride kullanılan sensörlerin çalışma prensipleri, hangi sensörün nerede kullanılacağı ve devreye nasıl bağlandıkları becerileri kazandırılmaktadır.
 • Endüstriyel Elektronik eğitim setlerinde ise, Elektronik I, Elektronik II, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Güç Elektroniği, Arıza Analizi gibi mesleki ders konuları için pratik beceri kazandırılmaktadır.

Bilgisayar Laboratuvarında;

 • Temel bilgisayar kullanımı ile ilgili Windows 7, M.S. Office 2007 kullanımı, internet üzerinde browser, e-mail ve arama motoru hizmetlerinin etkin olarak kullanılması, rapor hazırlama, iş başvurusu için CV hazırlama, dilekçe yazma becerileri kazandırılmaktadır.
 • Mesleki olarak, Proteus Şema, simülasyon ve baskı devre programının kullanma becerileri kazandırılmaktadır.
 • Programlanabilir Denetleyiciler dersi için Step 7 Mikrowin ile SIEMENS SIMATIC S-7 200 PLC programlama becerileri kazandırılmaktadır.
 • Microchip MPLAB Asm ve C dilleri ile Mikrodenetleyici programlama becerileri kazandırılmaktadır.
 • Festo Fluidsim ile Hidrolik ve Pnömatik kontrol sistemlerinin tasarımı ve simülasyonu için beceriler kazandırılmaktadır.

Ayrıca, yaz aylarında yapılan iş yeri stajları ile uygulamaları yerinde yapma olanağı bulunmaktadır.

Mezunlar

Elektronik Teknolojisi Programı mezunları, kamu ya da özel sektörde elektrik ve elektronik sistem ve cihazların; üretim, kurulum, bakım, onarım başta olmak üzere satış, kalite kontrol, satın alma gibi çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulabilirler.

Mezunların çalışma Alanları

Elektronik Teknolojisi Mezunları, görmüş oldukları mesleki dersler doğrultusunda yatkın olduğu herhangi alanda uzmanlaşıp bu konuda çalışabilirler. Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de açabilirler.

 • Teknik servisler, bakım-onarım birimleri
 • Elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri
 • Mikrokontrolör programlama, ar-ge departmanları
 • Güç elektroniği, güç kaynakları, enerji sektörü
 • Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları, üretim, kalite kontrol birimleri
 • Elektronik tasarım büroları, proje, plan
 • Kontrol sistemleri, PLC programlama, kurulum
 • Güvenlik sistemleri, üretim, montaj, bakım onarım
 • Tıp elektroniği, üretim, montaj, servis, bakım
 • Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi

 

Avantajlar

19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin, örgün öğrenim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

2010 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavı (DGS) tercih kılavuzunda yer alan Elektronik Teknolojisi Programından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebilecekleri lisans programları;

Elektronik Teknolojisi

 • Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik Öğretmenliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Haberleşme Elektronik Öğretmenliği
 • Teknolojisi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
 • Enerji Öğretmenliği
 • Fizik
 • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
 • Kontrol Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Mühendisliği
 
Resim Resim Resim  Resim  Resim  Resim
MEKATRONİK LABORATUVARI ELEKTRONİK LABORATUVARI BİLGİSAYAR LABORATUVARI
Bu içerik 27.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 19046 kez okundu.