Laboratuvar Teknolojisi Programı


Resim

DERS DAĞILIMI

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


Amaç

Tarım sektöründe, tarım ürünleri, bu ürünlerin yetiştiriciliği, yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, hastalık ve zararlıların bilinmesi ve çözümlerin önerilmesi gibi konularda bilgi sahibi olan elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle tarım sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Bu programda öğrencilere Tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Laboratuvar Teknolojisi Programından mezun olanlar

Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları), Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgili birimlerinde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda, Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuvarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca özel sektörde de ilgili laboratuvarlarda çalışabilmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan

Ön lisans mezunu Laboratuvar Teknikeri

Bu
Programa Girebilenler,

Anadolu Meslek, Meslek Liseleri Kimya Meslek Liseleri, Çok Programlı Liselerin Kimya Bölümü öğrencileri sınavsız geçiş tercihiyle gelebilecekleri gibi düz liselerin öğrencileri de ÖSYM nin yaptığı YGS 2 sınavıyla da girilebilir.

Puan Türü ve Kontenjanı

Programın derslerinin fen ve matematik alt yapılı olması nedeniyle sayısal puanla öğrenci almaktadır. Laboratuvar teknolojisi programı kuruluşundan bu tarafa Y.Ö.K tarafından verilen örgün ve II. Öğretim kontenjanlarını tamamen doldurmaktadır. Her yıl 35-40 öğrenci kontenjanı verilmekte ve öğrenciler tarafından seçilerek doldurulmaktadır.
Programa; Anadolu Meslek, Meslek Liseleri, Kimya Meslek Liseleri, Çok Programlı Liselerin Kimya Bölümü öğrencileri sınavsız geçiş tercihiyle gelebilecekleri gibi düz liselerin öğrencileri de ÖSYM nin yaptığı YGS 2 sınavıyla da girilebilir.

Mezunların İş Olanakları

Tarımsal LaboratuvarTeknolojisi programından mezun olan öğrenciler Tarımsal Laboratuvar Teknolojisi Meslek Elemanı unvanına sahip olup, Mezunlar Tarımsal Laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda ve Bakanlığın laboratuvar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuvarları, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, Toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar,her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üretenfabrikalar,belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.

Programın Eğitim Alt Yapısı ve Olanakları

Bilgisayar laboratuvarı, toprak, su, bitki, gıda, yem ve kimyasal analizlerini yapmaya yetecek donanım ve alt yapıya sahip programa aitlaboratuvar.Mezuniyet Sonrası Lisans Tamamlama Olanakları

Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabilecekleri gibi isterlerse ÖSYM nin yaptığı LYS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini kazanmaları durumunda Ön Lisans ta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.
Laboratuvar Teknolojisi Programı DGS ile girilebilecek lisans programları:
- Biyoloji
- Biyomühendislik
- Hemşirelik
- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
- Moleküler Biyoloji ve Genetik

Resim Resim
Ek Resimler
Bu içerik 27.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 65492 kez okundu.