Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü

Doç. Dr. Cem TOKATLI

Görev : Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : cemtokatli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İpek Atılgan HELVACIOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 104
TÜ E-Posta : ipekhelvacioglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Sinem Engin ÖZDİL

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 127
TÜ E-Posta : sinemenginozdil@trakya.edu.tr