Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Öğr. Gör. Tuna ŞENER

Görev : Bölüm Başkanı (Pazarlama Programı)
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 114
TÜ E-Posta : tunasener@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Senem DEMİRKIRAN

Görev : Öğretim Görevlisi (Dış Ticaret Programı)
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : senemdemirkiran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ahmet CİVANOĞLU

Görev : Öğretim Görevlisi (Dış Ticaret Programı)
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : ahmetcivanoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Gamze YILDIZ ERDURAN

Görev : Öğretim Görevlisi (Dış Ticaret Programı)
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 124
TÜ E-Posta : gamzeerduran@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gülsüm Gözde GÜZEL

Görev : Öğretim Görevlisi (Pazarlama Programı)
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 120
TÜ E-Posta : ggozdeguzel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Esra GÜRBÜZ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 616 13 48 » Dahili : 119
TÜ E-Posta : esragurbuz@trakya.edu.tr