DD (Başarısız) Olan Notların DB (Başarılı) Dönüşümü Hakkında

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 22-c uyarınca:

Herhangi dersten ortalaması DD düşerek başarısız olan öğrencilerin notları, Bütünleme sınavlarından sonra, dönem sonunda eğer transkript
Genel Not ortalaması (GNO) 2,50 ve üzerinde ise DD (Başarısız) olan notları DB (Başarılı) olarak sistem tarafından otomatik olarak güncellenmektedir.

Genel Not ortalaması 2,50 ve üzerinde olup final sınavlarından herhangi bir veya birden fazla dersten notu DD olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girip girmemeleri kendi tasarruflarındadır.

Bu durumda olan öğrencilerin, son final notu açıklanana kadar transkriptlerinden GNO notunu takip etmeleri gerekmektedir. Tüm final sonuçları açıklandıktan sonra ortaya çıkan nihai GNO notuna göre öğrenci bütünleme sınavına girip girmemeye karar verebilir.

Eğer öğrenci bütünleme sınavlarına girer ise bütünleme sınavından aldığı not geçerlidir. (Final sınavından aldığı not geçerliliğini yitirir.) Dolayısıyla, eğer bütünleme sınavından DD notundan daha düşük bir puan alırsa, DD dönüşümünden artık yararlanamaz.

N
ot ortalaması 2,50 ve üzerinde olup, harf notu FF ve FD  olan dersler için hiçbir şekilde mevzuat gereği işlem yapılamaz ve bu dersler için bütünleme sınavına girilmesi gereklidir.
NOT:
Yarı Yıl Not Ortalaması ile Genel Not Ortalamasını karıştırmayınız!. Bu Resimdeki Puan Örnek Olup Transkriptte Nereye Bakılması Gerektiğini Göstermektedir.

Bu içerik 01.06.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1080 kez okundu.