DD (Başarısız) Olan Notların DB Yapılması Hakkında!

2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi Genel Not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerimizin DD (Başarısız) olan notları DB (Başarılı) olarak 13 Şubat 2015  tarihine kadar düzeltilecektir. 

Genel Not ortalaması 2,50 ve üzerinde olup final sınavlarından herhangi bir veya birden fazla dersten notu DD olan öğrencilerimizin bütünleme sınavlarına girip – girmemeleri kendi tasarruflarındadır.

Eğer bütünleme sınavlarına girer ise bütünleme sınavından aldığı not geçerlidir. (Final sınavından aldığı not geçerliliğini yitirir.)

N
ot ortalaması 2,50 ve üzerinde olup, harf notu FF ve FD  olan dersler için hiçbir şekilde mevzuat gereği işlem yapılamaz ve bu dersler için bütünleme sınavına girilmesi gereklidir.
NOT:
Bu Resimdeki Puan Örnek Olup Transkriptte Nereye Bakılması Gerektiğini Göstermektedir.

Bu içerik 24.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 6402 kez okundu.