LOJİSOFT Hakkında Tanıtım Semineri Düzenlenecektir

21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 21:00'de DOA Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adnan SAKMAN tarafından LOJİSOFT hakkında tanıtım semineri düzenlenecektir. 

LOJİSOFT Nedir?

Lojistik sektörüne özel üretilmiş, internet üzerinden kullanılan bir yazılımdır.

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin ve beraberinde yoğun rekabetin giderek arttığı günümüzde sektörün dinamik yapısı, ürün çeşitliliği, müşterilerin artan istekleri lojistikte yazılımların öneminin artmasına neden olmuştur.

Tüketici, artık ürünün sadece temel işlevlere sahip olması ile tatmin olmamakta , ürünü “en kaliteli, en ucuz ve en hızlı ” üçlüsü kapsamında talep etmektedir, “Lojistik” bu üçlü talebin yerine getirilmesindeki en önemli unsurlardan biridir ve “Müşteri isteklerini karşılamak üzere, hammaddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının, en etkin ve verimli bir şekilde her iki yöne doğru hareketinin ve depolanmasının planlandığı, uygulandığı ve kontrol edildiği tedarik zinciri süreci aşaması” olarak tanımlanmaktadır.

Toplantı Bağlantısı:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYxMWViNjUtNDZkYy00ZmZhLWIxYjYtYWNjNzE0OThhYmFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%22a7b82a8e-26f1-4cd9-bf62-59c790fc7ad3%22%7d


Bu içerik 19.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 100 kez okundu.