Öğretim Görevlimizden Yeni Kitap

Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Haluk Kayıcı'nın “Edirne Vilâyeti Sâlnâmelerine Göre Filibe Sancağı” isimli kitabı yayımlanmıştır. 1870-1877 dönemi Filibe'sinin (Bulgaristan-Plovdiv) İdari, Sosyal ve Ekonomik durumunu gösteren kitabından dolayı, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü olarak öğretim görevlimizi kutlarız. 
Ek Resimler
Bu içerik 22.06.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 897 kez okundu.