Öğretim Görevlimizden Yeni Kitap 23.04.21

Yanbolulu Mustafa Şevki tarafından 1908'de kaleme alınan "Balkan Orduları" kitabı Öğr. Gör. Haluk Kayıcı tarafından eski yazıdan [Osmanlı Türkçesi] yeni yazıya aktarılmıştır.
Balkan Savaşları başlamadan yaklaşık dört yıl önce yazılan bu eser, Balkan devletlerinin idarî, ekonomik ve özellikle askerî durumları hakkında ayrıntılı bilgi vermekte, yirminci yüzyılın ilk yıllarında Balkan Yarımadası’nda yaşanan gelişmeleri de ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Balkan Savaşları’nda özellikle Osmanlı Devleti’nin en güçlü muhatabı olan Bulgaristan ordusuna ve diğer Balkan devletleri ordularına ait ayrıntılar, bir zamanlar Osmanlı egemenliğinde olan bu küçük devletlerin Osmanlı Devleti’ni mağlup etme yolunda hangi stratejileri uyguladığını, ordularını nasıl ve kimlerin desteği ile modernleştirdiklerini de bize anlatmaktadır.
Kaynak değerini muhafaza etmek amacıyla metnin diline müdâhale edilmemiştir. Ancak standart okura yabancı gelebileceği düşünülen bazı kelime, ifade ve tamlamaların günümüz karşılıklarını metin içerisinde köşeli parantez ile verilmiştir. Ayrıca yazar ve dönem hakkında hazırlanan inceleme de kitaba dahil edilmiştir.
Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 23.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 90 kez okundu.