Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Cem TOKATLI, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın "Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi”’nin Tanıtım Toplantısına Katıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait, “Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” tanıtım toplantısı, 8 Mart 2017 tarihinde, Ankara, Anadolu Downtown Otelde gerçekleştirildi. Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif ÖZKALDI, Su Yönetimi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali KINACI, proje paydaş kurum temsilcileri, projede görevli öğretim üyeleri ile çeşitli üniversitelerden uzmanlar ve yüklenici Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. firma yetkilileri katılım sağladı.


Öğretim üyemiz Doç. Dr. Cem TOKATLI'nın da "Tatlısu Fitoplankton – Fitobentoz Uzmanı" olarak görevli olduğu "Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi"’nin amacı, referans alanların ve bu alanları temsil eden referans noktaların belirlenmesi maksadıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılarak 25 havzada referans izleme ağının oluşturulmasıdır.

Bu kapsamda;

-          AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Yüzeysel ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014 / 28910 sayılı RG) gerekliliklerine göre Ülkemizin 25 havzasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fıtoplankton, fıtobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm) için her tipe özgü yeterli sayıda aday referans alan belirlenecek,

-          Belirlenen referans alanlarda genel kimyasal, fızikokimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik parametrelerin izlenmesi çalışmaları yürütülecek,

-          Yapılan izleme çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçlara göre nihai referans izleme noktalarının seçimi ve ülkemiz için referans izleme ağının oluşturulması sağlanacaktır.

14.12.2016 Tarihinde başlayan projenin süresi toplam 46 ay olarak belirlenmiş ve 2020 yılında sonuçlandırılması planlanmıştır.


Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğinin sağlandığı, Ülkemizin en önemli ve kapsamlı projelerinden biri olan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait, Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesinde, Trakya Üniversitemiz'in de yer aldığı 20 farklı üniversiteden konularının uzmanı 36 akademisyen ve bu akademisyenlere yardımcı olmak üzere 36 yardımcı uzman, ayrıca yüklenici Çınar Mühendislik firmasının 37 uzman personeli görev almakta olup, toplam 109 personel ile bu proje yönetilmektedir.


Ekolojik değerlendirme sisteminin önemli bir ayağı olan referans durum kriterleri ve bu kriterleri sağlayan alanların belirleneceği proje ile Ülkemizde su kalitesinin değerlendirilmesi hususunda büyük bir boşluk doldurulmuş olacaktır.  Bu çok kapsamlı çalışma neticesinde, ülkemizin kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınma kriterlerinin yakalanmasına önemli katkı sağlanacak ve ilgili proje Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın hedefleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi ile Ülkemizin 2023 hedefleri arasında da yer alan kaynak değerlerimizin korunması, yaşanabilir bir çevre için ülke genelinde tüm su kaynaklarımızın özelliklerinin belirlenmesi, su kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Ek Resimler
Bu içerik 13.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 256 kez okundu.