Uluslararası İşletmeler ve Finansman ile İlgili Online Seminer Düzenlenecektir

15 Nisan 2021 Perşembe  günü 14:30'da CGV Mars Entertainment Groupta, Finansal Planlama ve Analiz Yöneticisi olarak görev yapan Sayın M. Burak Duzman tarafından Uluslararası İşletmeler ve Finansman konulu online seminer düzenlenecektir.

Toplantı Bağlantısı:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY5ZGE2OTktMmRmZi00NWZjLWI5YjgtZWQxOTIwNjM3MDVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%22be59e366-9868-4c7e-9bde-a7e7d8a205ea%22%7d
Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 68 kez okundu.