Yüksekokulumuzda Kültürel ve Mesleki Sohbetlerin ikincisi gerçekleştirildi

İpsala Meslek Yüksek Okulu Gümrük ve Lojistik Topluluğu'nun Kültürel ve Mesleki Sohbetler Projesi kapsamında düzenlediği 2. etkinliğin konukları Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin ile T.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Tekdemir oldu.

Sezgin, 17. ve 18. Yüzyılda Meriç Nehrinde Taşımacılık ile ilgili sunum yaparken, Tekdemir ise 19. Yüzyılda Meriç Nehrinde Taşımacılık konusunda bilgiler aktardı.

23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 14:00’de İpsala MYO toplantı salonunda gerçekleşen etkinliğe İpsala Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hayati Arda, T.Ü Tarih Bölümü başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin, İpsala MYO öğretim üyeleri ve İpsala MYO öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını İpsala Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hayati Arda yaptı.

Arda, teşekkür ederek başladığı konuşmasında İpsala MYO olarak bu tarz etkinliklerin devamın geleceğini ifade ederek İpsala MYO öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak bu etkinliklerin sürdürebilir olması için gerekli gayreti gösterdiklerini söyledi ve toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunarak bu konuda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Arda'nın açılış konuşmasının ardından T.Ü Tarih Bölümü başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin  “17. ve 18. Yüzyılda Meriç Nehrinde Taşımacılık” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sezgin, Meriç nehrinde ulaşımın yapıldığına dair bilgilere ilk Osmanlı kaynaklarında rastlandığını ifade ederek tarihsel bilgiler aktardığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Meriç nehri Osmanlı döneminin başlarından beri belki Bizans zamanında da çift yönlü taşımacılık yapılan bir nehirdi. Burada taşınan mallar çeşitliydi. Gülle demir, vb. askeri malzeme yanında hububat, odun, yapağı ve çanak çömlek, küp, testi, sirke, tuz vb. tüccar malları gibi değişik eşya nakli yapılmaktaydı. Taşımacılıkta kullanılan nakil vasıtalarına belgelerde sal, kayık, gemi, gibi isimler verilmekteydi. Karşıdan karşıya geçişlerde de gemi vakfetmek suretiyle veya ücretle miri gemi konularak yolculara geçiş imkânı sağlanıyordu. Ayrıca Meriç ve Tunca nehirlerinde ki salcılar bir esnaf grubu olarak teşkilatlanmıştı”

T.Ü Tarih Bölümü başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin’in sunumunu tamamlamasının ardından T.Ü Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Tekdemir ise 19. Yüzyılda Meriç Nehrinde Taşımacılık konulu konferansını gerçekleştirdi.

 Tekdemir,  önemli bilgilerin yer aldığı konferansında şu konulara değindi:

“Filibe’den Enez’e kadar Meriç üzerinde 19. Yüzyılın son çeyreğine kadar aktif bir şekilde taşımacılık yapılmıştır. Özellikle Meriç’in geçtiği bölge topraklarının verimli oluşu ve nehir yolunun kısalığı tercih edilmesinde en önemli etken olmuştur. Osmanlı Devleti bölgedeki tarım ve ticareti daha da yaygınlaştırmak için nehir taşımacılığını düzenli hale getirmek istemiş malî durumunun iyi olmaması sebebi ile kendisi yapamamış ve vapur işletme imtiyazını şirketlere ihale etmiştir. İmtiyazlar verilirken yerli sermaye olması için çaba sarf edilmesine rağmen yerli müteşebbis bulunamamış ancak ülkenin menfaatleri düşünülerek imtiyazlar verilmiştir. Bu şartlardaki imtiyazlara en iyi örneklerden birisi de 19. Yüzyılın ikinci yarısında Komando ve ortaklarına verilendir. İmtiyaz planlanırken ülkenin ve halkın menfaatleri düşünülmüş ancak Komando ve ortaklarının kendi çıkarlarını ön planda tutması sebebiyle başarılı olunamamıştır. Rumeli demir yollarının yapılması ile Meriç'te yapılan zahire ve emtia nakliyatı daha kolay ve güvenli olan bu yola kaymıştır.”

Konferansın sonunda teşekkür konuşması gerçekleştiren İpsala Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hayati Arda, Sezgin ve Tekdemir’e sunumlarından dolayı plaket takdim ederek, İpsala pirinci hediye etti.

İpsala MYO Gümrük ve Lojistik Topluluğu'nun yöneticileri olan Ebru Kına ve İmran Hatice Uçar, T.Ü. Tarih Bölümü başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin ile T.Ü. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aziz Tekdemir’e topluluk flamalarını hediye etti.

Etkinlik kokteyl ile sona erdi.
http://yenigazeteipsala.com/HaberGoster/512cc191-7f36-434f-ae3a-7ba696391502/imyoda-kulturel-ve-mesleki-sohbetlerin-ikincisi-gerceklestirildi.aspx

Ek Resimler
Bu içerik 28.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 406 kez okundu.