Elektronik - Ders İçerikleri

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

 

(Ders Kodu      Ders Adı          Teori   Uygulama       Saat     Kredi   AKTS)

 

I. YARIYIL

 

ELT103  Doğru Akım Devre Analizi          3             1             4             3,5          5

Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları, doğru akımda güç ve enerji.

 

 

ELT105  Sayısal Elektronik           3             1             4             3,5          5

Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Kodlayıcılar(Encoder), Kod Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Toplayıcılar- Çıkarıcılar, Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar.

 

 

ELT107  Ölçme Tekniği  3             1             4             3,5          5

Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü, Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü, Vektör ölçümü, Moment ölçümü, Vektör ölçümü, Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü, Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü, Ölçme ve ölçü aletleri, Ölçme hataları, Birimler ve dönüşümleri, Direnç ve Bobin ölçümü, Kondansatör ve RLC ölçme, Akım ve Gerilim ölçme, Frekans ölçümü ve Osilaskop, Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü

 

 

MAT109               Genel Matematik           3             1             4             3,5          5

Sayılar, üslü ve köklü sayılar, modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, cebir ve polinomlar, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, vektörler.

 

 

ZTD101 Türk Dili I            2             0             2             2             2

Dil, Diller ve Türk Dili, Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri

 

 

ZYD101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2             0             2             2             2

To be, -There to be, -Question sentences, -Tenses, grettings, -Adjectives, comparison, sentences, -Articles- nouns, -Telling the time.

 

 

ZYD101 Yabancı Dil I (Almanca)                2             0             2             2             2

Konjugierung der Vrben, Artikels, Zehlen, Deklination, Fragepronomen, Personalpronomen, Possessıvpronomen, Gundsatze

 

 

ZYD101 Yabancı Dil I (Fransızca)               2             0             2             2             2

Les artecles. Les prepotitions, Les adjectifs, Les pronoms, Les fonctions de l’İnterregations, Les verbes Groupe-ıı. groupe-ııı. groupe), Les verbes de temps (present, passe compose .)

 

 

ZAI101  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I           2             0             2             2             2

İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan.

 

 

BDE101/

GSA101                Seçmeli (Beden Eğitimi I/Güzel Sanatlar ?)          0             1             1             0             0

Öğrencilerin sportif faaliyetlerine iştiraki, spor kollarına göre okul takımının oluşturulması ve çalıştırılması, meraklı öğrencilere tiyatro, izcilik, satranç, şiir, folklor, resim ve diğer ilgi alanlarına göre rehberlik etmek.

 

I. YARIYILSEÇMELİ DERSLER

 

BTP100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi       2             1             3             2,5          4

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

 

 

ELT109  Algoritmalar ve Programlama   1             1             2             1,5          2

Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar.

 

II. YARIYIL

 

ELT102  Alternatif Akım Devre Analizi   3             1             4             3,5          4

Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji.

 

 

ELT104  Sayısal Tasarım                3             1             4             3,5          4

Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler, Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler.

 

 

ELT106  Elektronik I        3             1             4             3,5          5

Yarı iletken malzemeleri, Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler, Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri, Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri, Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri.  Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması, MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması.

 

 

ELT108  Mesleki Matematik       2             0             2             2             4

Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımıİntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı

 

 

ZTD102 Türk Dili II           2             0             2             2             2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları

 

 

ZYD102 Yabancı Dil II (İngilizce)               2             0             2             2             2

Conjunctions, -If-clauses (conditional), -Relative clauses, -Passive voice, -Reported speech, -Causative.

 

 

ZYD102 Yabancı Dil II (Almanca)              2             0             2             2             2

Nebensaetze Praepotionen im Datum Akkusativ Grundformen derVerben Adjektiv steigerung, Aktiv-Passivsaetze.

 

 

ZYD102 Yabancı Dil II (Fransızca)             2             0             2             2             2

Les pronoms, Les fonctions de l’ İnterregations, Les verbes (ı.groupe-ıı. groupe-ıı. groupe), Les verbes de temps (present, passe compose, Futur, imparfait, plus que par fait, subjonctif present futur enterieur, La forme active passive.

 

 

ZAI102  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II          2             0             2             2             2

Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

 

 

BDE102/

GSA102                Seçmeli (Beden Eğitimi II/Güzel Sanatlar I?)     0             1             1             0             0

Öğrencilerin sportif faaliyetlerine iştiraki, spor kollarına göre okul takımının oluşturulması ve çalıştırılması, meraklı öğrencilere tiyatro, izcilik, satranç, şiir, folklor, resim ve diğer ilgi alanlarına göre rehberlik etmek.

 

II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

 

ELT110  Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı         2             1             3             2,5          3

Simülasyon Programın Tanıtılması, Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin Simülasyonu, Dijital Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre Şemasını Oluşturma.

 

 

ELT112  İş Güvenliği       2             0             2             2             2

İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.

 

 

ELT114  Web Tasarımının Temelleri       2             0             2             2             3

İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri,Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablo İşlemleri,Formlar Çerçeveler Çoklu Ortam Araçları Stil Şablonu(CSS) Özellikleri

Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri

 

 

ILT100   İletişim                2             0             2             2             2

Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

 

 

CEV100 Çevre Koruma  2             0             2             2             2

Çevre Yönetmelik Bilgisi, Risk Analizi, Atık Depolama, Kişisel Korunma Önlemleri, Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği.

 

III. YARIYIL

 

ELT201  Sensörler ve Dönüştürücüler    2             1             3             2,5          3

Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları

 

 

ELT203  Bilgisayar Destekli Çizim             2             1             3             2,5          3

Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi,  Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

 

 

ELT205  Elektronik II       3             1             3,5          4             4

Transistörün yükselteç elemanı olarak kullanılması, İşlemsel yükselteçler ve eviren yükselteç olarak kullanılması, İşlemsel yükseltecin evirmeyen yükselteç olarak kullanılması, Gerilim izleyici yükselteçler kullanımı, Yükselteçler ile Toplayıcı devresinin kullanımı, İşlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılması, İşlemsel yükseltecin seviye dedektörü olarak kullanılmas, İşlemsel yükseltecin filtre olarak kullanılması, Transistörlü osilatörlerin kullanımı, İşlemsel yükselteçli osilatörlerin kulanımı.

 

 

ELT207  Güç Elektroniği                3             1             4             3,5          5

Tristörler, Tristör Tetikleme Devreleri, Triyak ve Diyak, Mosfet’ler, Igbt’ler, Bir Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucu Devreleri, Üç Fazlı Kontrollü Doğrultucu Devreleri, Bir fazlı AA kıyıcılar, Üç fazlı AA kıyıcılar, Düşürücü ve yükseltici kıyıcıları, Akım beslemeli inverter, Gerilim beslemeli inverter, Doğrudan frekans dönüştürücüleri

 

 

ELT209  Mikrodenetleyiciler      3             1             4             3,5          5

Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı, Mikrodenetleyiciye program yükleme, Algoritma Tasarlamak,  Akış diyagramları, Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler, Mikrodenetleyici program komutları, Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata denetimi, Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları, Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları, Mikrodenetleyici ile tuş takımı uygulamaları, Mikrodenetleyici ile LCD uygulamaları.

 

 

ELT211  Sistem Analizi ve Tasarımı I       1             1             2             1,5          3

Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

 

III.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

ELT213  Kumanda Devreleri       2             1             3             2,5          3

Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Bir Fazlı Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Rotoru Sargılı Asenkron Motorlara Yol Verme.

 

 

ELT215  Meslek Etiği      2             0             2             2             2

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 

 

ELT217  Endüstriyel Robotlar     1             1             2             1,5          2

Robotlar, Robot Bileşenleri, Programlama Komutları, Robot ve Yazılım İletişimi, 3 Boyutlu Benzetim Yazılımı, Robot Kolu Yapısı, Robot Yolu Kapaklarının Sökme ve Takma, Öğretme Kutusu, Orijin Verilerinin Kaydedilmesi

 

 

ELK100  Soğutma Tekniği             1             1             2             1,5          2

Kompresör, Kondanser, Drayer, Kılcal boru, Evoparatör, Gaz dolaşım sistemini temizlemek, Gaz şarj/deşarjı

 

IV. YARIYIL

 

ELT202  Arıza Analizi      2             1             3             2,5          3

Arıza izolasyonu, Arızalı birimi veya elemanı bulma, Arıza ve bakım karteksi, Katalog, Arşivleme.

 

 

ELT204  Elektrik Motorları ve Sürücüleri              3             1             4             3,5          4

Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri, DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları, Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri, Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı, Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları ve Çalışma Prensibi, Üç Fazlı Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri, Üç Fazlı Asenkron Motorunun Karakteristikleri, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Hız Ayarı Yöntemleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri, Adım Motorları, Servo Motorlar.

 

 

ELT206  Programlanabilir Denetleyiciler              3             1             4             3,5          4

PLC’nin Temel Teknolojisi, PLC Üniteleri, PLC Arayüz Programı, PLC Programlama, Sıralı Fonksiyon Blokları, Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programı, Dokunmatik Paneller, Panel Programlama

 

 

ELT208  Sistem Analizi ve Tasarımı II      1             1             2             1,5          3

Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

 

 

ELT210  Elektronik Güvenlik Sistemleri                2             1             3             2,5          4

Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin elemanları, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerin elemanlarının bağlantı ve montajı, Kapalı devre kamera kontrol sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak, Geçiş kontrol sistemi elemanları, Geçiş kontrol sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı, Geçiş kontrol sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak, Yangın ve yangın algılama kontrol paneli ve montajı, ihbar dedektörleri bağlantıları, Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarının bağlantıları, yangın ihbar butonlarının bağlantıları, yangın acil yönlendirme levhaları, Yangın söndürme ve ihbar sistemleri bağlantıları ve montajı, bakım ve onarımını yapmak, Soygun alarm sistemi elemanları, Soygun alarm sistemleri elemanlarının bağlantı ve montajı, Soygun alarm sistemlerinin bakım ve onarımı yapmak.

 

IV. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

ELT212  İleri Mikrodenetleyiciler            2             1             3             2,5          3

Mikrodenetleyici ADC Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Sensörlü Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici Eepromlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Step Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Dc Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Servo Motorlu Devreler Kurmak

 

 

ELT214  Kontrol  Sistemleri         2             1             3             2,5          3

Açık Çevrim Denetim Sistemi ve Otomatik Üretim, Doğru Akım Motorunun Hız Kontrol Yöntemleri, Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi, Kapalı Çevrim Denetim Sistemi, Geri Besleme, Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak, Açık-Kapalı Denetim Sistemi, Oransal-İntegral Denetim Sistemi, Oransal-Türev Denetim Sistemi, Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi, Oransal-İntegral İle Oransal-Türev Denetim Sistemleri Arasındaki Farklar, Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi Kullanım Alanları, Oransal-İntegral Türev Denetim Sistemi Kontrol Cihazları

 

 

ELT216  Radyo TV Teknolojisi    2             1             3             2,5          4

Radyo, Teyp, MP3 çalar tamiri yapmak, Tüplü TV tamiri yapmak, LCD, Plazma, projeksiyon ve LED TV tamiri yapmak, VCD, DVD, Uydu alıcısı ve Video kamera tamiri yapmak

 

 

ELT218  Scada Sistemleri             2             1             3             2,5          4

Scada Programlarının Kurulumu, Scada Arayüz Tasarımı, Scada Arayüz Tasarımı, Kontrol Cihazı Bağlantısı, Kontrol Cihazı Bağlantısı, OPC SERVER Kullanımı, OPC SERVER Kullanımı, TAG LOGGING Yapmak, ALARM HANDLİNG Yapmak, ALARM HANDLİNG Yapmak, Veritabanına Kayıt, Veritabanına Kayıt, Görsel Programlama Ara yüzü, Görsel Programlama Nesneleri, Görsel Programlama İle Bilgisayar Portları, Görsel Programlama Dili İle Cihaz Kontrolü, Görsel Programlama Dili İle Cihaz Kontrolü, Görsel Programlama İle Veri İzlemek Ve Kayıt

 

 

ELT220  Endüstriyel Ağlar            1             1             2             1,5          2

Ağ Sisteminin Temelleri, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar, Fiziksel Katman Ve Data Link Katmanı, İnternet Katmanı, Haberleşme Protokolleri,Seri Haberleşme, Endüstriyel Kontrol Cihazları Haberleşme Protokolleri, Haberleşme Üniteleri, Master Cihazları Haberleştirme, Master-Slave Haberleştirme.

 

 

ELT222  Tıbbi Cihazlar    2             1             3             2,5          3

İnsan –Enstrümantasyon Sistemi, Biyolojik İşaretlede Gürültü Azaltma Yöntemleri, Sinir sinyallerini Ölçme, Kas sinyallerini Ölçme(EMG ), Elektrokardiyogram cihazları, Kan Akımını Ölçme Yöntemleri.

 

 

ELT224  Mesleki Yabancı Dil II   3             0             3             3             3

Temel teknik terimler, sözlük ve dökümanlar, Yabancı dilde isim cümlecikleri, Yabancı dilde sıfat cümlecikleri, Yabancı dilde zarf cümlecikleri, Teknik dökümanlardaki isim, sıfat ve zarf cümleciklerinin belirlenmesine ilişkin örnekler, Yabancı dilde matematiksel işaretler, Teknik dökümanlarda matematiksel işlemlere ilişkin örnekler, Elektronikle ilgili teknik dökümanların incelenmesi, Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi, Mesleki yabancı dilde teknik rapor ve proje hazırlama, Mesleki yabancı dilde sözlü iletişim, Mesleki yabancı dilde yazılı iletişim, Mesleki yabancı dilde iş başvurusu.

 

 

ISL101   İşletme Yönetimi I         3             0             3             3             4

Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

 

 

END100                Kalite Güvencesi ve Standartlar              3             0             3             3             3

Kalite Kavramı, Standart ve  Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.

 

 

MKN100              Enerji Yönetimi               2             0             2             2             2

Enerjiyi ve Enerji Kaynaklarını Tanımak, Enerji Ekonomisini öğrenmek, Enerji Performans Kanun ve Yönetmeliklerini öğrenmek, Enerji Tasarrufu Yöntemlerini öğrenmek, Bir İşletmenin Enerji Bilançosunu yönetimini öğrenmek

Ek Dosyalar
Bu içerik 10.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2020 kez okundu.