Mekatronik - Ders İçerikleri

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
MEKATRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ


I. YARIYIL

ZTD 101 Türk Dili-I 
Dil, Diller ve Türk Dili, Dilbilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri
ZAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I 
İnkılap, İhtilal, Reform Kavramları, 19.yy. Sonunda Osmanlı Devleti’nin Durumu, 1.Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi, İşgaller ve Tepkiler, Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı, Kongreler ve Teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı Ayaklanmalar, Milli Cepheler, Mudanya ve Lozan

ZYD 101 Yabancı Dil-I (İngilizce) 
To be, -There to be, -Question sentences, -Tenses, grettings, -Adjectives, comparison, sentences, -Articles- nouns, -Telling the time.

MAT101 Matematik 
Sayılar, üslü ve köklü sayılar, modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, cebir ve polinomlar, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, vektörler.

MKT103 Mekatroniğin Temelleri 
Mekatronik Sistemleri Analiz EtmekMekatroniğin Uygulama Alanlarını Takip EtmekMekatroniğin Yararlandığı Bilimsel Temelleri kullanmak,

MKT 105 Sayısal Elektronik -I 
Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Kodlayıcılar(Encoder), Kod Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Toplayıcılar- Çıkarıcılar, Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar.

MKT 107 Doğru Akım Devre Analizi 
Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri, Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları, doğru akımda güç ve enerji.

MKT 109 Elektrik Elektronik Ölçme 
Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü, Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü, Vektör ölçümü, Moment ölçümü, Vektör ölçümü, Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü, Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü, Ölçme ve ölçü aletleri, Ölçme hataları, Birimler ve dönüşümleri, Direnç ve Bobin ölçümü, Kondansatör ve RLC ölçme, Akım ve Gerilim ölçme, Frekans ölçümü ve Osilaskop, Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü

BTP 100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

BDE 101 Beden Eğitimi I / Güzel Sanatlar I

II. YARIYIL

ZTD 102 Türk Dili-II
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları

ZYD 102 Yabancı Dil II (İngilizce) 
Conjunctions, -If-clauses (conditional), -Relative clauses, -Passive voice, -Reported speech, -Causative.

ZAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 
Siyasal, Toplumsal, Hukuk, Ekonomi ve Eğitim Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Türkiye Cumhuriyetine Karşı Ayaklanmalar, Atatürk Dönemi’nin İç ve Dış Siyaseti, Atatürk’ün Ölümü, Türkiye ve Dünyadaki Yankıları, Atatürk İlkeleri, 2.Dünya Savaşı ve Türkiye, Çok Partili Sisteme Geçiş, 1960 ve 1982 Anayasaları

MKT 102 Sayısal Elektronik - II
Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler, Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler.

MKT 104 Analog Elektronik  
Yarı iletken malzemeleri, Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler, Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri, Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri, Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, JFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması, MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması.

MKT 106 Bilgisayarda Programlama  
Bu ders ile öğrenci, algoritma oluşturarak bilgisayarda program yazabilecektir.

MKT 108 Alternatif Devre Akım Analizi  
Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji.

MKT 110 Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı  

Simülasyon Programın Tanıtılması, Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin Simülasyonu, Dijital Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre Şemasını Oluşturma.

MKT 112 İş Güvenliği 
İlk yardım eğitimi, ilk yardım malzemeleri, kişisel emniyet sağlama, çalışanların emniyetini sağlama, iş ortamı güvenliği sağlama.

MKT 114 Mesleki Yabancı Dil-I  
Temel yabancı dil, Dil bilgisi kuralları, Yabancı dil metni okumak/anlamak, Temel cümle öğeleri, Cümle içinde fiil-zaman ilişkisi, Etken-Edilgen fiil yapıları, Vurgulu fiiller, Geçişli geçişsiz fiiller, Paragraf içerisinde zaman uyumu, İsimler, Tekil isimler, Çoğul isimler, Fiillerden türetilmiş isimler, Özel isimler, Zamirler ve sıfatlar, Temel teknik terimler, Teknik sözlük, Mesleki yabancı dilde elektronikle ilgili metinler.

ILT 100 İletişim 
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

BDE 102 Beden Eğitimi II / Güzel Sanatlar II  


III. YARIYIL

MKT 201 Sensörler ve Dönüştürücüler  
Sıcaklık Algılayıcıları, Nem Algılayıcıları, Hız Algılayıcıları, Titreşim Algılayıcıları, Konum Algılayıcıları, Yaklaşım Algılayıcıları, Basınç Algılayıcıları, Akış Algılayıcıları, Seviye Algılayıcıları, Darbe (Kuvvet) Algılayıcıları

MKT 203 Bilgisayar Destekli Çizim  
Temel Çizim Yöntemleri, Verilen Bir Cismin Çizimi, Katmanları, Renkleri ve Çizgileri, Programın Özellikleri, Çizim Ekranını, Ölçülendirme, Temel Çizim Komutları, Temel Tesisat Çizimi, Mimari Plan Üzerinde Tesisat Çizimi.

MKT 205 Mekanizmalar 
Bu derste öğrenciye temel bağlantı elemanları ve geniş bir çerçevede makine elemanlarının tanıtımı yapılarak, bağlantı elemanları, güç ve hareket aktarma organları, lineer olmayan hareket iletme mekanizmaları, yataklamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

MKT 207 Mesleki Matematik  
Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımıİntegralin tanımı ve İntegral alma yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı

MKT 209 Mikrodenetleyiciler  
Mikrodenetleyici Mimarisi Ve Donanımı, Mikrodenetleyiciye program yükleme, Algoritma Tasarlamak, Akış diyagramları, Mikrodenetleyici hafızası ve kaydediciler, Mikrodenetleyici program komutları, Temel giriş çıkış programları, Program derleme ve hata denetimi, Mikrodenetleyici ile buton ve led uygulamaları, Mikrodenetleyici ile 7 segment display uygulamaları, Mikrodenetleyici ile tuş takımı uygulamaları, Mikrodenetleyici ile LCD uygulamaları.

MKT 211 Malzeme Teknolojisi  
Bu derste; malzeme seçimi, ve muayenesini yapabilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

MKT 213 Teknik ve Meslek Resmi 
Teknik Çizim kurallarını öğrenmek. Teknik Çizim kurallarına göre çizim yapabilmek.

MKT 215 Proses Kontrol  
Süreç analizi yapabilmek. Süreç kontrolünü sağlayabilmek. Kontrol yöntemleri kullanarak prosesleri kontrol edebilme.

MKT 217 Endüstriyel Robotlar  
Robotlar, Robot Bileşenleri, Programlama Komutları, Robot ve Yazılım İletişimi, 3 Boyutlu Benzetim Yazılımı, Robot Kolu Yapısı, Robot Yolu Kapaklarının Sökme ve Takma, Öğretme Kutusu, Orijin Verilerinin Kaydedilmesi

MKT 219 İmalat İşlemler 
Bu derste temel mekanik imalat işlemleri olan talaşlı ve talaşsız imalat, kalıplama teknikleri kullanılarak öğrenciye metal işleme esaslarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

MKT 221 Meslek Etiği 

Meslek Etiği ile ilgili konuları öğrenebilme.

MKT 223 Mesleki Yabancı Dil II  
Temel teknik terimler, sözlük ve dökümanlar, Yabancı dilde isim cümlecikleri, Yabancı dilde sıfat cümlecikleri, Yabancı dilde zarf cümlecikleri, Teknik dökümanlardaki isim, sıfat ve zarf cümleciklerinin belirlenmesine ilişkin örnekler, Yabancı dilde matematiksel işaretler, Teknik dökümanlarda matematiksel işlemlere ilişkin örnekler, Elektronikle ilgili teknik dökümanların incelenmesi, Teknik alet ve cihazlar için katalogların incelenmesi, Mesleki yabancı dilde teknik rapor ve proje hazırlama, Mesleki yabancı dilde sözlü iletişim, Mesleki yabancı dilde yazılı iletişim, Mesleki yabancı dilde iş başvurusu.

AYT 100 Araştırma Yöntem ve Teknikleri  

Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenebilme. Analiz Yapabilme, Örnekleme, Sentez yapabilme süreçlerini öğrenebilmek.

IV. YARIYIL

MKT 202 Kontrol Sistemleri 
Açık Çevrim Denetim Sistemi ve Otomatik Üretim, Doğru Akım Motorunun Hız Kontrol Yöntemleri, Doğru Akım Motorunun Açık Çevrim Denetim Sistemi İle Kontrol Edilmesi, Kapalı Çevrim Denetim Sistemi, Geri Besleme, Kapalı Çevrim Denetim Sistemlerinde Basit Matematiksel Model Oluşturmak, Açık-Kapalı Denetim Sistemi, Oransal-İntegral Denetim Sistemi, Oransal-Türev Denetim Sistemi, Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi, Oransal-İntegral İle Oransal-Türev Denetim Sistemleri Arasındaki Farklar, Oransal-İntegral-Türev Denetim Sistemi Kullanım Alanları, Oransal-İntegral Türev Denetim Sistemi Kontrol Cihazları

MKT 204 Elektrik Motorları 

Elektrik Motorlarının Parçaları ve Çalışma Prensipleri, DA Motorlarının Yapıları ve Çalıştırılmaları, Doğru Akım Motorlarının Karakteristikleri, Doğru Akım Motorlarında Hız Ayarı, Üç Fazlı Asenkron Motorun Parçaları ve Çalışma Prensibi, Üç Fazlı Asenkron Motora Yol Verme Yöntemleri, Üç Fazlı Asenkron Motorunun Karakteristikleri, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Hız Ayarı Yöntemleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Yapıları ve Çeşitleri, Tek Fazlı Asenkron Motorların Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri, Adım Motorları, Servo Motorlar.

MKT 206 Programlanabilir Mantık Denetleyicileri 
PLC’nin Temel Teknolojisi, PLC Üniteleri, PLC Arayüz Programı, PLC Programlama, Sıralı Fonksiyon Blokları, Sıralı Fonksiyon Bloklarıyla PLC Programı, Dokunmatik Paneller, Panel Programlama

MKT 208 Mikrodenetleyici Uygulamaları 

Mikrodenetleyici ADC Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Anahtarlama Elemanları İle Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Sensörlü Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici Eepromlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Seri İletişim Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Step Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Dc Motorlu Devreler Kurmak, Mikrodenetleyici İle Servo Motorlu Devreler Kurmak

MKT 210 Hidrolik Pnömatik 

Bu derste, hidrolik pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

MKT 212 Bilgisayarlı Kontrol 
Bilgisayarda kontrol algoritmaları geliştirerek fiziksel sistemleri bilgisayar üzerinden kontrol edebilmek.

MKT 214 Esnek Üretim Sistemleri 
Esnek üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. Robot konveyör iş ünitelerinin koordinasyonunu sağlama bu işlemlerin birbirleri ile uyumla çalışacak şekilde yazılım geliştirilmesi.

MKT 216 Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları
CNC Torna Tezgahı ve Kontrol Paneli, CNC torna tezgâhının özellikleri, CNC torna tezgâhının kısımları, CNC torna tezgâhının çalışma prensipleri, Tezgâh koordinat eksenleri, Referans noktaları, Kontrol panel çeşitleri, Kontrol panel tuşları ve özellikleri, Kesiciler ve Tutucular, Kesici ve iş parçası malzemesi ilişkisi, Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri, Takım telafi ayarları, Takım tutucular ve bağlama elemanları, Takım Sıfırlama, Kesme Hızı ve İlerleme Miktarı Belirleme, Parçalar üzerindeki sıfır noktaları, Sıfırlamada kullanılan elemanların özellikleri, İşlenecek parçaya göre takımı sıfırlama, Takım ayarında kullanılan eleman ve özelikler, Kesme derinliği, işlem açısı ve ilerlemelerin verilmesi, Takım kaba işleme derinlik hesabı, İş Parçasını Bağlama ve Sıfırlama, Bağlama aparatları, Bağlama kontrol aletleri, İş parçası sıfırlama yöntemleri

,MKT 218 Endüstriyel Ağlar 

Ağ Sisteminin Temelleri, Bilgisayar Ağlarında Kullanılan Fiziksel Elemanlar, Fiziksel Katman Ve Data Link Katmanı, İnternet Katmanı, Haberleşme Protokolleri,Seri Haberleşme, Endüstriyel Kontrol Cihazları Haberleşme Protokolleri, Haberleşme Üniteleri, Master Cihazları Haberleştirme, Master-Slave Haberleştirme.

MKT 220 Proje Teknikleri 

Proje Konusu Araştırma, Bilim araştırma ve proje ilişkisi, Proje konusunu belirlemede araştırmanın önemi, Proje konusunun belirlenmesi, Proje Adımlarını Planlama, Proje konusunu tanımlama, Proje kaynakları, Proje çalışma yöntemleri

ISL 101 İşletme Yönetimi-I 
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek, İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak

END 100 Kalite Güvencesi ve Standartları 
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme, Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
Ek Dosyalar
Bu içerik 23.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4142 kez okundu.