Adalet Programı

Resim

ADALET PROGRAMI

 Programın Amaçları

       Adalet Ön lisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk yöntem bilimine ilişkin temel kavramlardan hareketle karmaşık olmayan hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimseyen, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın farkında, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenebilen adalete yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Okutulan Dersler - AKTS Kredileri

  • Adalet Programında okutulan derslere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://eos.trakya.edu.tr/Pages/CoursePlan.aspx?lang=trTR&academicYear=2018&facultyId=66&programId=12&menuType=unit

Sınavların Değerlendirilmesi ve Ders Geçme

  • Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi “Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği " ne göre belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

  • Adalet programı Mezuniyet koşulları Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği " ne göre belirlenir.
  • Adalet Önlisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İpsala MYO Adalet Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Dikey Geçiş Olanakları

  • Program mezunları, örgün veya açık öğretim lisans programına dikey geçiş yapmak için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Ön lisanstan Lisans Programlarına (DGS) Dikey Geçiş Sınavına girmek zorundadırlar. Başvuru koşulları, programlar, kontenjanlar, kabul işlemleri, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili bilgiler DGS rehberinde her yıl ilan edilir.

İş Olanakları

  • Adalet Önlisans Programı mezunlarını, Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.
Ek Resimler
Bu içerik 07.02.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 8110 kez okundu.