Dış Ticaret - 2012 Ders Dağılımı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 2012

  
1. SINIF GÜZ YARIYILI
 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Kredi Z/M/S AKTS
ZTD 101 Türk Dili-I 2 - 2 2 Z 2
ZAI 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 - 2 2 Z 2
ZYD 101 Yabancı Dil-I 2 - 2 2 Z 2
ISL 101 İşletme Yönetimi I 3 - 3 3 M 4
DTİ 101 Mikro Ekonomi 3 - 3 3 M 4
HUK100 Temel Hukuk 3 - 3 3 M 4
DTİ 103 Dış Ticaret İşlemleri-I 2 1 3 2,5 M 3
DTİ 105 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri 2 1 3 2,5 M 3
ILT 100 İletişim 2 - 2 2 M 2
               
BDE101 Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-I) - 1 1 - S -
  TOPLAM 21 3 24 22   26
SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)
   
DTİ 110 Gümrük İşlemleri 2 1 3 2,5 S 4
  GENEL TOPLAM 23 4 27 24,5   30
 
 
 
1. SINIF BAHAR YARIYILI
 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Kredi Z/M/S AKTS
ZTD 102 Türk Dili-II 2 - 2 2 Z 2
ZAI 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 - 2 2 Z 2
ZYD 102 Yabancı Dil-II 2 - 2 2 Z 2
ISL102 İşletme Yönetimi II 3 - 3 3 M 5
DTİ 102 Ticari Matematik 3 - 3 3 M 4
DTİ 104 Makro Ekonomi 3 - 3 3 M 3
DTİ 106 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 - 2 2 M 2
DTİ 108 Dış Ticaret İşlemleri-II 2 1 3 2,5 M 4
BDE102 Seçmeli(Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-II) - 1 1 - S -
  TOPLAM 19 2 21 19,5   24
 
  SEÇMELİ DERSLER (Alan İçi)
               
BTP 100 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 1 3 2,5 S 4
DTİ 112 Elektronik Ticaret 2 - 2 2 S 2
DTİ 114 Çevre Koruma 2 - 2 2 S 2
  GENEL TOPLAM 23 3 26 24   30
 
*1. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan dışı en az 6 AKTS ders saatlik ders seçilmek zorundadır
 
PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
DIŞ TİCARET PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
2. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Kredi Z/M/S AKTS
MVU100 Genel Muhasebe 3 1 4 3,5 M 5
DTİ 201 Ticaret Hukuku 3 - 3 3 M 4
DTİ 203 Uluslar arası İktisat-I 3 - 3 3 M 2
DTİ 205 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 - 2 2 M 2
DTİ 207 Lojistik 3 - 3 3 M 4
DTİ 209 Dış Ticarette Standardizasyon 2 - 2 2 M 2
  Seçmeli Dersler            
  TOPLAM 16 1 17 16,5   19
 
  SEÇMELİ DERSLER* (Alan İçi)
               
DTİ 211 Serbest Bölgeler 2 - 2 2 S 2
DTİ 213 Gümrük Mevzuatı-I 2 1 3 2,5 S 3
DTİ 215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri - 2 2 1 S 3
DTİ 217 Anayasa Hukuku 3 - 3 3 S 3
DTİ 219 Uluslar arası Ekonomik Kuruluşlar 2 - 2 2 S 3
 
  SEÇMELİ DERSLER (Alan Dışı)
  Üniversite ders havuzundan 2 - 2 2 S 3
               
  GENEL TOPLAM 20 4 24 24   30
 
 * 2. Sınıf Güz Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 8 AKTS Alan dışı 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.
 
 
2. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati Kredi Z/M/S AKTS
DTİ 202 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 2 1 3 2,5 M 3
DTİ 204 Uluslar arası Finansman 3 - 3 3 M 3
DTİ206 Uluslar arası İktisat-II 3 - 3 3 M 3
DTİ 208 Uluslararası Pazarlama 2 - 2 2 M 2
DTİ 210 Mesleki Yabancı Dil 2 2 4 3 M 4
DTI 212 Meslek Etiği 2 - 2 2 M 2
  Seçmeli Dersler*            
  TOPLAM 14 4 18 16   17
 
  SEÇMELİ DERSLER* (Alan İçi)
DTİ 214 Mesleki Yazışma Teknikleri 1 1 2 1,5 M/S 2
DTİ 216 Gümrük Mevzuatı-II 2 1 3 2,5 S 3
DTİ 218 Dış Ticarette Paket Programlar - 2 2 1 S 2
DTİ 220 Gümrük Vergi İşlemleri 2 1 3 2,5 S 3
DTİ 222 Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi 2 - 2 2 S 2
               
 
  SEÇMELİ DERSLER (Alan Dışı)
  Üniversite ders havuzundan 2 - 2 2 S 3
 
   GENEL TOPLAM 21 8 29 25   30
 
 
* 2. Sınıf Bahar Dönemi için Seçmeli Dersler * havuzundan Alan içi en az 10 AKTS alan dışı 3 AKTS ders seçilmek zorundadır.
Z: Zorunlu Ders,        M: Meslek Dersi,       S: Seçmeli Ders        
                                                                                              Toplam Ders Saati: 106              Toplam AKTS:120
                                                                                              40 iş günü zorunlu staj (30 saat= 1 AKTS): Toplam  11 AKTS
 
D.KOD DERS ADI Te Uy D.Saati İş Saati Z/M/S AKTS
DTİ001 Endüstiriye Dayalı Eğitim (STAJ) 0 0 40 İş Günü 320 Z 11
Ek Dosyalar
Bu içerik 21.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2607 kez okundu.