TrakyaKa 2013 Proje

Resim Resim Resim


TRAKYA KALKINMA AJANSI
2012/2013 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Referans Numarası: TR21/13/KÖA/0043

Proje Adı: İPSALA MYO LABORATUVARLARININ BÖLGE SANAYİCİLERİNİN TEKNİK EĞİTİM VE AR-GE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE MODERNİZASYONU
Projenin Önecelik Alanları: Bölgenin sanayi ve tarımsal üretim altyapısının geliştirilmesi, - Üniversite, araştırma merkezleri ile işletmeler arasında işbirliğine yönelik altyapının geliştirilmesi
Proje Süresi: 9 Ay (Başvuru Tarihi 22.02.2013, Proje Başlangıcı 15.07.2013, Proje Bitişi 16.04.2014)
Proje Bütçesi: 290.269,01 TL (Ajans Katkısı: 188,674.86 TL, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Katkısı: 101.594,15 TL)
Proje Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA, Öğr. Gör. Ozan AKI, Öğr. Gör. Aydın GÜLLÜ
Proje Amaçları: 
 • İlçemizde ve Keşan, Uzunköprü, Enez, Meriç ve Malkara çevre ilçelerinde ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yapılmaktadır. Bölgede 170 adet sanayici bulunmakta ve bunlardan bir kısmı makine, tekstil ve gıda işleme tesislerinden oluşmaktadır. Yine İpsala’ya 51 km uzaklıkta Malkara ilçesinde bulunan 10’un üzerindeki makine üreticisi firma ve 100’ün üzerinde gıda, tekstil üretim tesisi bulunmaktadır.
 • Bölgede bulunan bu sanayiciler ulusal ve uluslararası rekabete katılmak, varlıklarını sürdürebilmek için kendilerini ve ürettikleri ürünleri geliştirmek durumundadırlar. Bir sanayi kuruluşunun bu şartları sağlayabilmesi için yetkin ve kalifiye işgücüne ve bir araştırma – geliştirme (ar-ge) birimine ihtiyacı vardır. Personel teknik eğitiminin sağlanması için firmaların destek alabileceği eğitim danışmanlık firmaları en yakın Çerkezköy, Çorlu ilçeleri ve İstanbul il sınırları içerisindedir.
 • Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini iyi bir şekilde yürütebilmek ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek için firmaların bünyelerinde bir laboratuvar kurmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu laboratuvarda kalifiye personel çalıştırmaları gerekmektedir. Fakat bir Ar-Ge laboratuvarı, kullanılacak makine ve teçhizatın pahalı olması ve burada çalışacak işgücünün kalifiye personel olması nedeniyle oldukça maliyetlidir. Bu nedenlerle küçük ve orta ölçekli birçok firma ArGe faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmayıp Ar-Ge faaliyetleri için dışarıdan destek almaktadır.
 • İpsala Meslek Yüksekokulu bünyesinde halihazırda bulunan laboratuvarların modernizasyonu ve kurulacak olan mekatronik laboratuvarı ile İpsala ve çevre ilçelerinde bulunan sanayi ve üreticilerin personel teknik eğitim ve Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra devam etmekte olan öğretim faaliyetleri kapsamında öğrencilerin de bu laboratuvarlardan faydalanarak işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte mezun verilebilmesi sağlanacaktır. Bu çalışmanın aynı zamanda mesleki teknik eğitimi geliştirmek amacı ile oluşturulan “meslek lisesi memleket meselesi” projesine bölgesel düzeyde katkı sağlaması hedeflenmektedir.
 • Yüksekokulumuzda hali hazırda bulunan 50 kişilik bilgisayar laboratuvarı, 40 kişilik elektronik laboratuvarı ve  30 kişilik tarım laboratuvarına ek olarak 24 kişilik bir mekatronik laboratuvarı kurulması planlanmaktadır.
 • Üniversitemizin TÜBAP-155 no'lu eğitim projesi kapsamında 30 Haziran 2010 Yılında tamamlanıp yenilenen Bilgisayar laboratuvarında Bilgisayar Destekli Çizim, Bilgisayar Destekli  Tasarım, Yazılım Geliştirme gibi ileri seviye eğitimlerin yanı sıra, bilgisayar kullanımı ve temel office eğitimleri  verilebilecektir.
 • Mekatronik Laboratuvarına alınması planlanan PLC eğitim setleri ile endüstriyel kontrol ve PLC eğitimleri, Pnömatik ve Elektro-Pnömatik eğitim setleri ile, Pnömatik ve ElektroPnömatik kumanda eğitimleri, modernizasyonu yapılacak kumanda eğitim setleri ile elektromekanik kumanda sistemleri eğitimleri verilebilecektir. Elektronik Laboratuvarının alt yapı ve teknolojisinin iyileştirilmesi ve mevcut eğitim setlerinin modernizasyonu ile hali hazırda verilmekte olan eğitimlerin kalitesinin yükseltilmesi, yeni alınması planlanan asansör eğitim seti, yürüyen bant eğitim seti, pcb prototip cnc eğitim seti ile verilebilecek uygulamalı eğitimlerin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
 • Yüksekokulumuzda yapılandırılması planlanan bu laboratuvarlar ile bölge sanayi ve üreticilerin teknik eğitim ve arge hizmeti karşılanacak, aynı zamanda yüksekokulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilerin iş hayatına çok daha hazırlıklı ve donanımlı bir şekilde geçiş yapmalarına imkan sağlanmış olacaktır.
 • Ayrıca Yüksekokulumuzun Elektronik Teknolojisi Programını tercih edebilen İpsala Şehit Er Mustafa Aydın Çok Programlı Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunlarının bu laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görerek İpsala ve çevresindeki işletmeler için kalifiye teknik iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Projeden Faydalanabilecek Kişiler:
 
 • Bölge sanayi ve üretici işletmelerin, işçi, şef, yönetici pozisyonundaki teknik personeli ve mühendis kadrolarında istihdam edilen personel
 • Yüksekokulumuzda öğrenim görmekte olan öğrenciler
 • İpsala ve Çevre ilçelerinde bulunan Teknik Öğretmen ve Öğrencileri
Beklenen Sonuçlar:
 • Yüksekokul bünyesinde bulunan 50 bilgisayar kapasiteli bilgisayar laboratuvarı alt yapı iyileştirilmesi ile elektronik devre tasarım, test ve analizi, temel Office eğitimleri, CAD, CAM yazılımları, yazılım geliştirme konularında eğitime hazır olacaktır.
 • 40 öğrenci kapasiteli elektronik laboratuvarında, 6 adet asenkron motor kumanda eğitim setinin eksiklerinin giderilmesi ve modernizasyonu, 1 adet asansör eğitim seti, 1 adet yürüyen bant eğitim seti ve 1 adet masaüstü PCB prototip makinesinin laboratuvar envanterine katılması.
 • Kurulması planlanan Mekatronik laboratuvarında, 2 adet çift yönlü pnömatik ve elektro-pnömatik eğitim seti ile 8'er kişilik gruplar halinde pnömatik-elektropnömatik kumanda ve PLC eğitimleri, 10 adet küçük boyutlu bilgisayar ile PLC'lerin programlanması, 6 adet modüler üretim istasyonları ile model üretim tesisi üzerinden gerçek uygulamaya dayalı eğitim vermek mümkün olacaktır.
 • Kurulan ve modernizasyonu yapılan bu laboratuvarlarda her yıl elektronik ve otomasyon bölümü programlarına kayıtlı 100 öğrencinin (2014-2015'te bu sayının 220’ye çıkması planlanmatadır.) öğrenim görmesi beklenmektedir.
 • Yaklaşık 170 bölge sanayi ve üreticisinden tahmini olarak 300 teknik personelin bu laboratuvarlarda eğitim görmesi beklenmektedir.
 • Mevcut teknik cihazlar ve alınacak prototip elektronik baskı devre üretim makinesi ile AR-GE faaliyetleri kapsamında prototip elektronik kart tasarımı ve üretimi yapılabilecektir.Bu içerik 01.02.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1275 kez okundu.